Valletta 125 Parts

- Return to bike

Valletta 125 (ZN125T-Y)

Ref
Code
Item Name
Qty
Price
1
FRKL108
Suspension/Fork (Left)
FRKL108
1
£36.99
2
FRKR106
Suspension/Fork (Right)
FRKR106
1
£36.99
4
YKB110
Lower Yoke
YKB110
1
£23.49
7, 8, 9
YKBRG078
Upper Yoke Bearing Set
YKBRG078
1
£5.49
10, 11, 12
YKBRG079
Lower Yoke Bearing Set
YKBRG079
1
£4.49